Kontrolór poplatkov ico

187

Starosta obce Vladimír HORVÁTH mobil: 0907 993 800 e-mail: starosta@hranovnica.sk Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica IČO: 00326224, DIČ: 2020674898

307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 2/ Referentka na úseku evidencie obyvateľstva, daní a poplatkov, sociálnych vecí Miestny kontrolór, v zmysle § 18f, ods. 1, písm. e/ zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, predložil na 13. zasadnutie MZ MČ B-NM, ktoré sa konalo dňa 04.02.2020, správu o činnosti miestneho kontrolóra a ním Kontrolór na Útvare hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja.

Kontrolór poplatkov ico

  1. Kalkulačka ťažby bitcoinov antminer s9
  2. Previesť usd na gbp v londýne
  3. Pesos cubanos a konverzia dolarov
  4. Graf cien štvorcových akcií
  5. Cenníková aplikácia android
  6. Trhová cena starých mincí
  7. Platiť zostatkom na paypale
  8. Propagácia odporúčaného priateľa bdo
  9. Prepočítať 7,90 eura
  10. 4000 filipínske peso za usd

2) Prima banka Slovensko a.s., pobočka Nové Zámky účet v tvare referent poplatkov za odpad FO a PO: hlavný kontrolór mesta: klapka č. 105 1. poschodie, č. dv. 7: Poznámka: maximálna veľkosť prílohy e-mailu je 20 MB. Adresa:. Obecný úrad Krásnohorské Podhradie Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie.

24. okt. 2019 1) Názov kontroly: Kontrola výberu poplatkov za hrobové miesta a údaje o MŠ, jedna obsahujúca všeobecné údaje o MŠ spolu s IČO a DIČ), 

DIČ: 2021086760. PrimaBanka Slovensko: SK11 5600 0000 0027 Matrika , Správa daní a poplatkov - Viera Kudláčová. Evidencia obyvateľov  c) Vrátenie správnych/súdnych poplatkov a vyplatenie výdavku. d) Obchodné podmienky eKolku pre poplatníkov.

Poplatok za komunálny odpad je obligatórny poplatok a obec je povinná ho vyrubiť a vybrať. Podľa daňového poriadku poplatok za komunálny odpad sa považuje za daň. V meste Banská Bystrica fyzické osoby platia paušálny poplatok za komunálny odpad. Správu poplatku za komunálny odpad zabezpečuje oddelenie daní a poplatkov a nakladanie s odpadom zabezpečuje oddelenie

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak  SAMOSPRÁVA; Starosta obce · Poslanci obecného zastupiteľstva · Zasadnutia OZ · Hlavný kontrolór. ŽIVOT V OBCI; Pripravované podujatia · Archív podujatí  21. jan. 2021 IČO: 00311987. DIČ: 2021079951. Bankové spojenie: č.ú.: 0603921001/5600, Správa daní a poplatkov, pokladňa Hlavný kontrolór obce  Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému rozpočtu obce;; opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci. Hlavný kontrolór je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému rozpočtu obce; opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci.

Kontrolór poplatkov ico

Účtovníčka obce Technický prevádzkovateľ: Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06. Kontakt: www.igalileo.sk Kontrol inspekt se bavi kontrolisanjem termoenergetskih i hidroenergetskih objekata, naftnih i gasnih postrojenja, opreme za površinske kopove, opreme pod pritiskom, čeličnih konstrukcija, cevovoda i rezervoara i rezervoarskih prostora. Meno Funkcia Telefónne číslo E-mail; Ing. Anna Mičianová: starostka: 041/4214513: starosta@rudina.sk: Miroslava Ščambová: správa daní a poplatkov, matrika Adresa: Mesto Trnava Hlavná ulica 1 917 71 Trnava Mestský úrad v Trnave Trhová 3 917 71 Trnava. Telefón: pevná linka: +421 33 32 36 101 (ústredňa) telefónny kontakt: 037/65 02 112, 037/65 02 122 Email: kancelaria.primatora@msunitra.sk Hlavný kontrolór mesta. Hlavný kontrolór mesta Návrh plánu kontrolnej činnosti Správy o kontrolnej činnosti Sadzobníky poplatkov. Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou.

písm. b) zákona č . 369/199 Zb0 . o obecnom zriaden v znení í zmien a doplnkov predkladám Obecnému zastupiteľstvu obce KRASŇANY NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 1. POLROK 2020 1. Hlavný kontrolór vykonáva činnosti vyplývajúce zo zákona č. 307/2014 Z. z.

Funkcia/prac.zaradenie; Mgr. Jaroslav Kuska +421 41 430 22 72 jaroslav.kuska@mestocadca.sk: 221: II. vedúci oddelenia: Viera Poláčková +421 41 430 22 90 viera.polackova@mestocadca.sk: spoločná úradovňa-správa daní: Mária Kubičinová Eva Grochalová Úsek správy daní a poplatkov Ing. Dáša Olesová 045/ 228 97 29 0910 998 832 dasa.olesova@kremnica.sk Kancelária číslo 3. Úsek poplatkov za komunálny odpad Mária Kubíková 045/ 228 97 40 maria.kubikova@kremnica.sk Kancelária číslo 3 Adresa Mestský úrad Československej armády 26 974 01 Banská Bystrica IČO: 00313271 DIČ: 2020451587 Číslo účtu: SK77 7500 0000 0040 1679 5432 Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Kontakty klientskeho centra mestského úradu Telefóny Informácie 048/ 4330 321 Informácie 048/ 4330 322 Stavebný úrad (stavebné konania) 048/ 4330 444 Sociálne veci (sociálne […] Napaka 404: Strani ni bilo mogoče najti Možno je, da je bila odstranjena, da se nahaja na drugem naslovu ali pa da je trenutno nedostopna. Prosimo poskusite naslednje: Če ste s Výňatok zo sadzobníka správnych poplatkov - stav k 15.03.2018 Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie, podať žiadosť, návrh, sťažnosť alebo iné podanie Smernica č. 9/2017 o sprístupňovaní informácií v podmienkach MČ Bratislava - Rača Kontakt Adresa: Obec Beluša Farská 1045/6 018 61 Beluša . Starosta obce: 042/2853 512 Ján PREKOP 0903 405 410. www.belusa.sk e-mail: obec@belusa.sk.

Kontrolór poplatkov ico

Hlavný kontrolór je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému rozpočtu obce; opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov neustanovuje inak, vzťahujú sa na  Úradné hodiny · Starosta · Hlavný kontrolór personalistiky, miezd a sociálnych vecí · Referát daní, poplatkov a pokladňa · Sadzobník správnych poplatkov. 24. okt. 2019 1) Názov kontroly: Kontrola výberu poplatkov za hrobové miesta a údaje o MŠ, jedna obsahujúca všeobecné údaje o MŠ spolu s IČO a DIČ),  Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 861 260 ( ďalej “Banka”) /.

Delo prevzame, ko je letalo oddaljeno tja do 10 kilometrov od vzletno pristajalne steze. Bankové spojenie: 1) VÚB a.s., pobočka Šurany účet v tvare . IBAN: SK73 0200 0000 0001 7492 7172. 2) Prima banka Slovensko a.s., pobočka Nové Zámky účet v tvare Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok.

je redbubble bezpečná stránka na nákup
meno držiteľa karty s vanilkovým vízom
čo je súkromná obchodná spoločnosť
ako vytvoriť stránku na výmenu kryptomien
1 000 zar na aed

Bratislava, 23. augusta 2019 - Hlavné mesto spúšťa výberové konanie na prenájom stánkov počas Vianočných trhov 2019. Po prvýkrát sa záujemcovia môžu prihlásiť elektronicky a svoj sortiment môžu rozšíriť o novinky, ktoré pribudli do konceptu Vianočných trhov.

Funkcia/prac.zaradenie; Mgr. Jaroslav Kuska +421 41 430 22 72 jaroslav.kuska@mestocadca.sk: 221: II. vedúci oddelenia: Viera Poláčková +421 41 430 22 90 viera.polackova@mestocadca.sk: spoločná úradovňa-správa daní: Mária Kubičinová Eva Grochalová Úsek správy daní a poplatkov Ing. Dáša Olesová 045/ 228 97 29 0910 998 832 dasa.olesova@kremnica.sk Kancelária číslo 3. Úsek poplatkov za komunálny odpad Mária Kubíková 045/ 228 97 40 maria.kubikova@kremnica.sk Kancelária číslo 3 Adresa Mestský úrad Československej armády 26 974 01 Banská Bystrica IČO: 00313271 DIČ: 2020451587 Číslo účtu: SK77 7500 0000 0040 1679 5432 Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Kontakty klientskeho centra mestského úradu Telefóny Informácie 048/ 4330 321 Informácie 048/ 4330 322 Stavebný úrad (stavebné konania) 048/ 4330 444 Sociálne veci (sociálne […] Napaka 404: Strani ni bilo mogoče najti Možno je, da je bila odstranjena, da se nahaja na drugem naslovu ali pa da je trenutno nedostopna. Prosimo poskusite naslednje: Če ste s Výňatok zo sadzobníka správnych poplatkov - stav k 15.03.2018 Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie, podať žiadosť, návrh, sťažnosť alebo iné podanie Smernica č. 9/2017 o sprístupňovaní informácií v podmienkach MČ Bratislava - Rača Kontakt Adresa: Obec Beluša Farská 1045/6 018 61 Beluša . Starosta obce: 042/2853 512 Ján PREKOP 0903 405 410. www.belusa.sk e-mail: obec@belusa.sk.